Har Gussa kuch kehta hai! Har gussa kuch kehta hai, Kabhi dard ka sagar! Kabhi…